KALİTE

Toplum ve Müşteri Odaklılığı
Esas hedefimiz, herhangi bir zorlama olmaksınız, tamamen toplumun bir parçası olmamızın doğal neticesi ile; Topluma karşı sorumluluk ve Müşterilerimize sürekli hizmettir.

Çevreye Duyarlılık
Bu Dünya'yı torunlarımızdan ödünç aldığımızı unutmayın. Sürdürülebilinir Gelişim için çalışın.

Verimlilik, Kaynak Kullanımı ve Yeterlilik
Emek, zaman ve diğer kaynaklarımızın makul ve verimli kullanılımı ile yüksek değerli üretim.

Bilimsellik
Bilimi hayatımız için ana rehber ve ldier olarak seçmek. Bilime dayalı bir toplum oluşturmak için uğraşmak. Kalitenin elde edilebilinmesi için bu yolda tam kontrol ve gayret ile ilerlemek gerektiğinin bilincini taşımak.

Bireysel Kalite
Bir başkasının taleplerinden dolayı değil de, kendisine ve insanlara saygısından dolayı doğru ahlak taşıyan kişiler olmak. Kendisiyle barışık olmak.

Uzmanlık
Alanında yükselmek. İşinin tüm ayrıntılarını bilip uygun şekilde çalışmak. Böylece kendi işine, takımına, şirketine ve sosyal çevresine değer kazandırmak.

Deneyim, Sürekli Gelişim ve İlerleme
Yenilikçiliğe, gençliğe ve gelişime açık olurken bir yandan da deneyime gereken değeri vermek.

Dayanışma Ve Paylaşım
"Ben" değil, "Biz" olarak yaklaşım. İyi ve kötü günlerde beraber olmak.

Bütüncül Yaklaşım
Tüm orman yerine ağaçları görebilmek; Toplumun tüm parçalarını göz önüne alabilmek, tek bir tanesi üzerinde yoğunlaşmamak

Şeffaflık, Açıklık ve Dürüstlük
Bilgi paylaşımı, bilginin paylaşımı sırasında içtenlik ve saptırmadan net bilgi vermek ve Sözlerinin arkasında durmak.

Karşılıklı Saygı.
Tüm çalışanlarımıza gerekli saygı gösterilmektedir.

Adalet
Eşitlik ve eşit imkanlar.

Kompozisyon
Tam olarak anlaşamasak da, ortak bir yol bulacağızdır.

Yenileme ve Yaratıcılık
Kuralları yıkmak. Daha önce düşünülmeyeni düşünmek. Denenmemişi denemek ve karşılıklı değer kazanmak.

Makul ve Gerçekçilik.
Makül ve gerçekçi ol. Çalışma zamanını ve enerjini gerçekçi olmayan rüyalar peşinde harcama.

Bireylik ve insanlık haklarına saygı. İnsanlığa odaklılık
İnsanlar önce gelir. Özel hayata saygı gösterilmelidir. Çalışanlarınıza dikkat vermek, keyfi davranmamak, adil olmak gereklidir. İnsanlar kurallardan daha önemlidir.

Prensipli ve Tutarlı olun.
İyi bir kişiliğe sahip olmak, sözünün arkasında durmak. Güvenilir olmak. Menfaatlerin uğruna prensiplerinden ödün vermemek.

Eşlik, diğerleri ile aynı takımda olduğunu hissetmek.
Genel değerler, amaç ve menfaat paylaşımı, yönlendirme oluşturmak ve birlikteliği hissetmek. Kendisini bir topluluğun parçası olarak tanımak. Ortak olarak daha iyi bir geleceğe inanmak.

  • Marka Tescil Belgesi